Annonsförsäljning

Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar och utvecklar NewsFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

Vi arbetar inte bara med att utveckla och driva annonsförsäljningen utan tar även en aktiv roll i tidningens totala marknadspositionering.Vi erbjuder även helhetslösningar gällande annonsförsäljning på tidningens hemsida och andra kringprodukter.

Utifrån ert behov sätter vi ihop ett kompetent och kreativt team som arbetar med att aktivt öka tidningens annonsintäkter. Uppdragsförsäljning handlar både om att öka intäkterna per annons och att höja den totala annonsvolymen. På denna sida återfinns alla de tidningar som NewsFactory bedriver uppdragsförsäljning på.


Newsfactory Media Groups annonsvillkor hittar du här Annonsvilkor