Allmännyttan

Allmännyttan är medlemstidningen för 313 allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet – med över 3 000 styrelseledamöter och 13 000 anställda: kvartersvärdar, områdeschefer, förvaltare, byggchefer, finansfolk, marknadschefer, vd:ar, servicetekniker med många flera.

Tillsammans förvaltar företagen över 813 000 lägenheter med totalt 52 miljoner kvadratmeter bostadsyta. Därtill kommer lokaler på 11 miljoner kvadratmeter. Sammanlagt uppgår bostadsbolagens fastighetsvärden till över 700 miljarder kronor.
I tidningen skriver vi om alla de frågor som berör just allmännyttan. Alltså allt från integration och renovering till hyresförhandlingar, digitalisering, energi-, miljö-, ekonomi-, teknik- och förvaltningsfrågor, byggande och bostadspolitik – med gott om råd, tips och goda exempel.

Tidningen ges ut av bransch- och intresseorganisationen SABO och distribueras kostnadsfritt till de 13 000 anställda och 3 000 förtroendevalda i SABOs medlemsföretag. Den delas också ut vid ett stort antal konferenser, nätverksträffar och utbildningar.

Välkommen som annonsör!
Redaktionen