Allmännyttan

Allmännyttan är medlemstidningen för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag runt om i landet – med över 3 000 styrelseledamöter och 13 000 anställda: kvartersvärdar, områdes­ chefer, förvaltare, byggchefer, finansfolk, marknadschefer, vd:ar, servicetekniker med många flera. I tidningen lyfter vi alla de frågor som berör just allmännyttan. Alltså allt från integration och renovering till hyresförhandlingar, digitalisering, energi-, miljö-, ekonomi-, teknik- och förvaltningsfrågor, byggande och bostadspolitik – med gott om råd, tips och goda exempel.

Tillsammans förvaltar företagen 850 000 lägenheter med totalt 51 miljoner kvadratmeter bostadsyta. Därtill kommer lokaler på drygt 12 miljoner kvadratmeter. Sammanlagt uppgår bostadsbolagens fastighetsvärden till över 900 miljarder kronor.
Tidningen ges ut av bransch­ och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta.

Välkommen som annonsör!

Redaktionen