Psykologtidningen

Psykologernas fackliga och professionella tidskrift Psykologtidningen ges ut av Sveriges Psykologförbund och ingår i medlemsskapet. De viktigaste målen för tidningen är att spegla och bidra till psykologernas yrkesutveckling och att stötta det fackliga arbetet för bättre villkor och löner.

Psykologtidningens målsättning är att visa att det är psykologerna som driver psykologin framåt - på vetenskapliga grunder.

Psykologtidningen är Sveriges ledande tidskrift inom psykologin och genom den når du som annonsör majoriteten av landets psykologer och även psykopeuter. En stor del av psykologerna i landet läser tidningen. 11500 psykologer får tidningen som medlemmar i Psykologförbundet och de som inte är medlemmar läser den som prenumeranter eller på sin arbetsplats. En läsarundersökning som genomfördes av SKOP 2007 visar att läsarna uppmärksammar hälften eller fler än hälften av alla annonser.

Majoriteten av psykologerna är välutbildade kvinnor i medelåldern, men de unga psykologerna kommer starkt tack vare ökad intagning på psykologlinjerna. Psykologyrket hör idag till ett av de mest eftertraktade.

Psykologtidningen finns även som E-tidning och. Där kan du som kund nå ut tidigare med din annons.

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Lennart Kriisa
Tel: 0709 67 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se