Dagens industri Tidningen

Dagens industri Är är Nordens största affärstidning med 328 000 läsare per dag (Orvesto Konsument 2018:3). Med Sveriges främsta ekonomijournalister och analytiker levererar Dagens industri varje dag ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på finansmarknaden och privatekonomiskt.

Dagens industri berättar om det svenska och internationella näringslivet på ett kvalificerat, men samtidigt lättillgängligt sätt. Tidningen är orädd i sitt förhållande till makten. Dagens industris redaktion får heller aldrig glömma att affärer är roligt och att tidningen ska vara underhållande.

Som Sveriges främsta affärstidning är det också viktigt att Dagens industri tar ställning för näringslivet i de frågor som engagerar landets företagare.

”För oss som tidning är det viktigt att beskriva och analysera händelseskedet i näringslivet. Vi ska ta upp näringslivets stora frågor på ett sätt som ingen annan svensk tidning gör. Dagens industri är en viktig kraft i det svenska näringslivet och därför kommer vi att göra allt vi kan för att lyfta fram de goda exemplen och entreprenörer med stora framgångar”, säger Dagens industris chefredaktör Peter Fellman.

Dagens industri grundades 1976. Under de första åren hade tidningen tydligt fokus på teknik, men 1983 övergick Dagens industri till att bli en affärstidning med fokus på företag och börs. Strategibytet blev grunden till Dagens industris framgångsrika upplageutveckling. 1983 hade tidningen en upplaga på 30 200 exemplar och 2010 uppgick den till 101 700 exemplar.

För mer information kontakta Mikael Kollberg.

 

Mer information hittar du på här!