Finland 100 år

I år fyller Finland 100 år och självständigheten skall firas stort även i Sverige. Finlands ambassad i Stockholm arrangerar en stadsfestival i Kungsträdgården den 23-26 augusti.

Stadsfestivalens syfte är att engagera och sprida kännedom om Finland, erbjuda ett mångsidigt kulturellt programutbud och främja det kulturella och ekonomiska samarbetet mellan Finland och Sverige.

Finland fyller 100 år och gör en marknadskampanj med Newsfactory.

Finlands ambassad har utsett Newsfactory som sin mediapartner. Det innebär dels att Newsfactory informerar om festivalen i sina Stockholmsmagasin, dels att Newsfactory producerar en Jubileumstidning som distribueras tillsammans med Dagens Nyheter den 20 augusti. Stockholmsmagasinen når 300 000 läsare och Dagens Nyheter 700 000 läsare.

 

finlands_flagga_1.jpg