BROMMA MAGASIN

VÄLKOMMEN TILL DE FANTASTISKA BROMMABORNAS EGNA MAGASIN

Åtta år talar sitt tydliga språk. Sedan 2011 har vi sex gånger om året levererat Bromma Magasin till Brommaborna. Bromma Magasin är idag både välkänt och efterlängtat. Vi är Brommabornas enda och egna magasin, alltid laddat med lokala nyheter och tips. Vi är den hållbara och långlivade kanalen till dina viktigaste kunder. Vår styrka är vår liggtid, vi vet att många spar oss länge. Inget magasin når idag så många läsare inom ditt närområde. Tala därför om var du  nns och vad just du har att erbjuda våra läsare.