Civilekonomen

FLER LÄSER CIVILEKONOMEN I DAG än för ett år sedan. Det gäller tidning, nyhetsbrev och webb. Vi når var tredje yrkesverksam ekonom i Sverige och du som annonsör får en tätt sammanhållen platt47form där ditt budskap ses av en köpstark, karriärsugen målgrupp.


CIVILEKONOMER SOM YRKESKÅR återfinns inom alla branscher. De olika plattformarna når civilekonomer såväl privat som yrkesmässigt. Tidningen Civilekonomen når karriärsugna ekonomer med yrkeserfarenhet – ekonomer som ibland inte själva vet att de vill byta jobb förrän rätt tillfälle dyker upp. Vi når också över hälften av landets alla ekonomstudenter.
Vi känner våra målgrupper väl och vet vad de vill ha. Nu jobbar vi stenhårt för att ytterligare förbättra Civilekonomens erbjudande


 
LÄSARNA

Köpstarka. Medlemmarna i Civilekonomerna har en snittlön på 52 911 kronor (2018), 23 procent av våra läsare tjänar över 750 000 kronor per år. Många läsare har hand om mycket stora inköpsbudgetar.
Attraktiva. Det är en grupp med en mycket stark arbetsmarknad. Många arbetsgivare söker efter just civilekonomers kompetenser. Arbetslösheten bland våra medlemmar är endast 1,3 procent.
Beslutsfattare. Våra läsare är kommunchefer, vd:ar, CFO:er, KAM, försäljnings-, marknads-, avdelnings- och ekonomichefer och a ärsutvecklare. Många sitter i ledningsposition eller jobbar mycket nära ledningsfunkionen.