Lithaninan

 

LiTHanian går hem direkt i postlådan till de cirka 4000 teknologstudenterna som är medlemmar i LinTek och läggs även ut över hela Linköpings och Norrköpings campusområden. LiTHanian, Linköpings teknologkårs tidning, startades redan 1972.

Tidningen utkommer fem gånger per år med 36-40 sidor per nummer och produceras av en deltidsarvoderad chefredaktör, tillsammans med en idell redaktion.

Linköpings teknologer är en attraktiv målgrupp: de är stora konsumenter av teknik, datorer, litteratur, sport, nöjen och mycket mer. De kan även räknas till framtidens höginkomsttagare och industriledare. 

Är Du i anställningstagen, vill Du marknadsföra Ditt företag mer långsiktigt eller erbjuda en produkt? Då är LiTHanian en mycket effektiv väg att nå ut till Linköpings universitets studenter. Sifo-undersökningar har visat att LiTHanian är Sveriges mest lästa studenttidning!

 

För mer information vänligen kontakta Erik Tingström, 08-505 738 12, eller erik.tingstrom@newsfactory.se