Osqledaren

 

OSQLEDAREN - Tekniska Högskolans Studentkårs tidning

Med sin upplaga på ca 10 000 ex är Osqledaren Sveriges största tekniska studenttidning. Tidningen är helt annonsfinansierad och skickas kostnadsfritt hem till alla kårmedlemmar vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm fyra gånger per läsår. Osqledaren är det bästa sättet att nå studenter på KTH.

Osqledaren drivs ideellt av studenter under ledning av en heltidsarvoderad chefredaktör (tillika ansvarig utgivare). Tillsammans skriver vi om det som händer på KTH, studentkåren, nöje, teknik, arbetsmarknad och annat som intresserar studenterna. Ambitionerna är höga både vad gäller det redaktionella innehållet såväl som produktionen.

Osqledaren är ett utmärkt annonseringsalternativ för er som vill nå KTH-studenter eftersom vi kommunicerar med framtidens KTH- ingenjörer på ett naturligt och välbekant sätt, regelbundet och i stor volym.


På Osqledarens hemsida http://www.osqledaren.se publiceras nyheter löpande utöver den tryckta tidningens artiklar i samband med utgivning.

Välkommen som annonsör

För mer information vänligen kontakta Erik Tingström, 08-505 738 12, eller erik.tingstrom@newsfactory.se