SCANDINAVIAN INVITATION

Det finns ca 500 000 golfmedlemmar i Sveri- ge och uppskattningsvis det dubbla av ”prova på golfare”. Golfen har precis som bland annat tennis och segling en stor dragningskraft till starka och exklusiva varumärken. Varumärken som Rolex, Volkswagen och Emirates är några exempel på företag som sponsrar PGA European Tour.

Scandinavian Invitation är publikmässigt en av de största tävlingarna på European Tour med ca 80 000 besökare som kommer för att umgås, ha trevligt och njuta av golf i absolut världsklass med hela familjen.
Genom att annonsera i Scandinavian Invita- tions officiella magasin når man en köpstark demografisk målgrupp. 2019 års Scandinavian Invitation Magasin är den optimala kommu- nikationsplattformen där du som annonsör stärker varumärke och kundrelation.

Det är naturligtvis en stor utmaning att till- fredsställa denna spännande läsargrupp. Magasinet kommer förutom att belysa Scandi- navian Invitation bland annat innehålla exklusiva spelarporträtt, tourens olika spelartyper, material, banor i världen m.m.

UPPLAGA OCH DISTRIBUTION

Magasinet har en utgivning/år med en upplaga på 20 000 ex

MAGASINET DISTRIBUERAS ENLIGT FÖLJANDE:
Genom att vara officiellt magasin till Scandinavian Invitation kommer det finnas på plats, gratis till besökarna.
Genom samarbete med utvalda golf­ klubbar och dess medlemmar.
Genom samarbeten med utvalda hotell och företag runt om i landet.