Skogsvärden

SKOGSVÄRDEN AFFÄRSMAGASINET FÖR SKOGSSVERIGE Här når du Skogssveriges köpstarkaste målgrupp – de största privata skogsägarna.

Som annonsör i Skogsvärden blir du delaktig i en fristående affärstidning. En tidning med ambitionen att berätta hur skogsägarna ska få ut mera av sitt skogskapital och skogens alla upplevelser – i dag och i framtiden.
Vi gör ett magasin som utkommer fyra gånger om året.

Vi skriver om skog och livsstil. Om virkes- och fastig- hetsaffärer, ekonomitips och miljö. Nya forskningsre- sultat som skogsägare har nytta av i brukandet av sin skog. Kvartalets viktigaste skogs- och ekonominyheter sammanfattas och kommenteras. Smarta och användbara skogsägartips blandas med recensioner, design, kultur och krönikor.

Vi vet vad kunden vill läsa om. Våra regelbundna läsarun- dersökningar visar att tidningen är mycket uppskattad och läst av våra prenumeranter. Våra experter hanterar dagligen helheten i skogsägandet: skogen, ekonomin och fastighetsfrågorna. Vi är själva friluftsmänniskor och vi arbetar dessutom professionellt med skogen som livsstil och källa för lugn, njutning och spänning. Därför kan vi ge skogsägarna goda råd i alla väder. Alla skogsägare i Sverige som äger mer än 200 hektar får tidningen.

 

Carl Kling
Marknadskoordinator Skogssällskapet