Sveriges Natur

DEN ÄR FRIKOSTIG och fascinerande. Naturen ger oss allt från mat till skydd och upplevelser. Sveriges Natur sprider och befäster insikten att en rik natur är grunden för människans möjligheter.

Sveriges Natur kan du läsa om naturens underverk, från det som sker med en insektslarv till de stora processerna som styr jordens klimat.

Tidningen vill också göra det enklare för dig att vara miljövän. Här hittar du konsumentguider som hjälper dig göra de rätta valen. Och att bli klokare.

Sveriges Natur är en av Sveriges bästa bärare för annonser till en stor miljöintresserad läsekrets. Med en annons i Sveriges Natur når du 162 000 läsare. (Orvesto Konsument 2016:2). Hela 67 procent av Sveriges Naturs läsare är högskoleutbildade. Läsarna har ett stort intresse för en ekologisk livstil liksom för friluftsliv.
Den TS-certifierade upplagan ligger på 121 900 ex.


VÄLKOMMEN som annonsör i Sveriges viktigaste tidning!

Chefredaktör
Ylva Johnson