TÄBY/DANDERYD MAGASIN

VÄLKOMMEN TILL DE FANTASTISKA TÄBY-
OCH DANDERYDSBORNAS EGNA MAGASIN

Tio år talar sitt tydliga språk. Sedan 2009 har vi sex gånger om året levererat Täby/ Danderyd Magasin till över 97 % av alla boende i Täby och Danderyd. Täby/Dande- ryd Magasin är idag både välkänt och efterlängtat. Vi är hushållens enda och egna magasin, alltid laddat med lokala nyheter och tips. Vi är den hållbara och lång- livade kanalen till dina viktigaste kunder. Vår styrka är vår liggtid, vi vet att många spar oss länge. Inget magasin når idag så många läsare inom ditt närområde.
Tala därför om var du nns och vad just du har att erbjuda våra läsare.