Tofsen

CHALMERS KÅRTIDNING TOFSEN trycks i 2000 exemplar och släpps digital fyra gånger per år och når ut till alla högskolans studenter samt doktorander.

ÄR DU i anställningstagen, söker en trainee eller vill ditt företag mer långsiktigt påverka denna målgrupp för att tillgodose ert framtida rekryteringsbehov?

HÄR GES NI MÖJLIGHET att nå ut till ca 10’000 ingenjörsstudenter på grund och mastersnivå. I deras egen kårtidning, en avslappnad miljö där man är mottaglig för just ert budskap!

TOFSEN FOKUSERAR PÅ medlemsnytta för kårens medlemmar och info om vad som händer på hög- skolan. Tidningen innehåller allt från reportage om vad som händer runt om på campus, till recept, serier och intervjuer.

För mer information vänligen kontakta Erik Tingström, 08-505 738 12, eller erik.tingstrom@newsfactory.se