VÄRMDÖ MAGASIN

VÄLKOMMEN TILL DE FANTASTISKA VÄRMDÖBORNAS EGET MAGASIN

 

Sju år talar sitt tydliga språk. Sedan 2012 har vi fem gånger om året levererat Värmdö magasin till Värmdöborna. Värmdö magasin är idag både välkänt och efterlängtat. Vi är Värmdöbornas enda och egna magasin, alltid laddat med lokala nyheter och tips. Vi är den hållbara och långlivade kanalen till dina vikti- gaste kunder. Vår styrka är vår liggtid och vi vet att många spar oss länge. Inget magasin når idag så många läsare inom ditt närområde.
Tala därför om var du finns och vad just du har att erbjuda våra läsare.